Reguli GDPR - Bazar de Cotroceni

1. DESPRE NOI

Bazar de Cotroceni este organizat de Asociația Incotroceni – Oameni, Idei, Povești, persoană juridică înscrisă în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor conform certificatului nr. 3632/302/2016, cu sediul în București, Str. Louis Pasteur nr. 48A, ap. 1, sector 5, CIF 36345086 (denumită în cuprinsul prezentului document “Operatorul”).

În cuprinsul prezentului document, se va face referire la „Termenii și condițiile generale” ale Bazar de Cotroceni, ce se regăsesc pe www.incotroceni.ro

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII ACESTORA

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.incotroceni.ro (în continuare, “Site-ul”), în scopurile conectării („logării”) Dumneavoastră în formularul de înscriere, al asigurării serviciilor la care sunteți îndreptățiți pentru participarea la Bazar de Cotroceni (în continuare, „Bazar”), al informării Dumneavoastră cu privire la organizarea Bazarului, al evaluării produselor și serviciilor din cadrul Bazarului (cartierul Cotroceni, București).

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. Pentru analizarea preferințelor participanților la Bazar, Operatorul prelucrează date agregate, prin care NU se realizează profiluri individuale ale participanților la Bazar.

Prelucrarea datelor în scopuri comerciale, de publicitate, de media, administrative, se va face doar cu acordul Dumneavoastră prealabil, acordat expres în acest sens.

2.1. Operatorul nu va prelucra decât următoarele date cu caracter personal: 1) numele și prenumele; 2) adresa de e-mail; 3) numărul de telefon.

2.2. Operatorul prelucrează datele Dumneavoastră de identificare și de contact în următoarele scopuri: a) obținerea unui consimțământ valabil exprimat; b) conectarea Dumneavoastră în formularul de înscriere și evitarea fraudelor; c) protejarea drepturilor și intereselor legitime ale Operatorului și asigurarea bunei desfășurări a Bazarului (exemplu: interesul de nu permite accesul în zona Bazarului decât a persoanei/business-ului care s-au înscris prin formular și au acceptat în mod expres Termenii & condițiile de organizare a Bazarului).

2.3. Furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. CEILALTI TERMENI

3.0. Datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe serverele noastre din România.

3.1. Datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise către procesatorul de plăți NETOPIA mobilPAY, exclusiv în scopul procesării plății sponsorizării.

Procesatorul aparține Societății NETOPIA SRL, entitate juridică română, cu sediul social în București, Bulevardul Pierre de Coubertin Nr. 3-5, Office Building, Et. 4, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9170/2003 și având CUI 15565496. Pagina de Internet a procesatorului de plăți este mobilpay.ro, pe care vă rugăm să-l accesați pentru parcurgerea Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidențialitate.

3.2. Datele Dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise autorităților publice, doar în cazul unei solicitări făcute în temeiul legii. De asemenea, vom transmite datele Dumneavoastră cu caracter personal ori de câte ori legea ne obligă în acest sens.

3.3. Transmiterea datelor Dumneavoastră cu caracter personal către contabili sau auditori, către avocați sau către alți asemenea consilieri externi ai operatorului, ori de câte ori este necesară realizarea/protejarea unui drept sau interes legitim al operatorului, NU reprezintă o prelucrare a datelor cu caracter personal.

4. CAT TIMP PASTRAM DATELE

Vom păstra datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă de timp, stabilită în funcție de scopul pentru care prelucrăm datele. Anumite date ar putea fi reținute mai mult timp, în cazul în care acestea sunt necesare pentru investigarea fraudelor sau altor fapte antisociale.

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

5.1. Dreptul la retragerea consimțământului În cazul în care, în viitor, veți fi consimțit la prelucrarea datelor în scopul transmiterii de comunicări comerciale, vă veți putea retrage oricând consimțământul trimițând un e-mail la adresa salut@incotroceni.ro.

5.2. Dreptul la acces Aveți oricând dreptul de a obține confirmarea faptului că datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, precum și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări (scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate efectiv, destinatarii datelor și/sau terții care au acces la date, perioada pentru care datele sunt păstrate și drepturile Dumneavoastră specifice.)

5.3. Dreptul de intervenție (la ștergere). Aveți dreptul de a obține de la operator: a) blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este sau nu mai este conformă legii, b) notificarea (cu titlu gratuit în ceea ce vă privește) către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate prin prelucrare nelegală sau care privesc date incomplete ori inexacte, pentru a fi blocate, șterse sau transformate în date anonime (dacă această notificare nu se dovedește a fi imposibilă și nu presupune un efort disproporționat pentru operator, în raport de interesul legitim care ar putea fi lezat), c) blocarea sau ștergerea datelor incomplete sau inexacte, d) ștergerea datelor care nu mai sunt necesare scopului/scopurilor pentru care au fost colectate, e) ștergerea datelor cu privire la care v-ați retras consimțământul dat pentru prelucrare, f) ștergerea datelor cu privire la care v-ați manifestat, din motive întemeiate și legitime, legate de situația Dumneavoastră particulară, opoziția la prelucrare (opoziția la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în în scop de marketing direct sau indirect nu trebuie niciodată justificată).

5.4. Dreptul la rectificare Aveți dreptul de a obține de la operator rectificarea și actualizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal ce sunt incomplete și/sau inexacte.

5.5. Dreptul de a cere restricționarea Aveți dreptul de a solicita operatorului ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate pe durata soluționării plângerilor/solicitărilor privind acuratețea, actualitatea și legalitatea prelucrării datelor, precum și atunci când, deși scopul pentru care au fost colectate se va fi îndeplinit, operatorul este obligat a le păstra pentru exercitarea sau stabilirea unui drept în fața organelor judiciare.

5.6. Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a transfera datele Dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul Dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

6. DEPUNEREA UNEI PLANGERI

În cazul în care considerați că drepturile și/sau interesele legitime privind prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal vor fi fost încălcate, vă puteți adresa a) cu plângere la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (București, Bulevardul General Gheorghe Magheru Nr. 28-30, Sector 1, anspdcp@ro) sau b) cu cerere adresată unei alte autorități competente.